انجام شده

۲۲۲۲

پتروشیمی تبریز

مشاوره و نظارت

شرکت نگهداشت کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی تبریز ضمن نظارت بر روند اجراء پروژه ها، توسط متخصصین خود اقدام به ارائۀ مشاوره های فنی می نماید

– خط C

– واحد پنتان و HIPS2

New-Logo

پتروشیمی اروند

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

۳- مشاوره و نظارت

شرکت نگهداشت کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی اروند، اقدام به تامین نیروی ماهر و متخصص نموده است

۲۰۱۷۲۵۴۹۵۰۴۲logo_03

پتروشیمی پردیس

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

تعمیرات اساسی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است

cropped-1-180x180

پتروشیمی ارومیه

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

تعمیرات اساسی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است، همچنین شرکت نگهداشت کاران در زمینۀ تامین نیروی انسانی با پتروشیمی ارومیه، همکاری دارد.

۱_orig

پتروشیمی فجر ۱ و ۲

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

۳- مشاوره و نظارت

پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است.

نمایی از پروژه های انجام شده

tabriz

پتروشیمی تبریز

urumie

پتروشیمی ارومیه

pardis

پتروشیمی پردیس

fajr

پتروشیمی فجر ۱ و ۲

arvand

پتروشیمی اروند