مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران با حضور در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار شد.

مجمع با حضور آقای قاسمی همدان رئیس مجمع، آقای عباس زاده دبیر مجمع، آقای میزرایی تبار و آقای موسوی ناظر درتاریخ 7 اردیبهشت  ساعت 12:30 برگزار  شد.

در این جلسه، به ترتیب گزارش هئیت مدیره در رابطه با عملکرد و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1402  قرائت گردید. سپس با بررسی و انجام مذاکرات لازم با توجه به تکالیف مجمع، مصوبات مجمع با اکثریت آراء به تصویب رسیدند.

این جلسه  با اعلام رئیس مجمع در ساعت 14:00 با آرزوی موفقیت ، رشد و تعالی روز افزون برای شرکت خاتمه یافت.