ممیزی مراقبتی گواهینامه‌های شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران با موفقیت انجام شد

 
به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، ممیزی مراقبتی گواهینامه‌‌های  سیستم مدیریت کیفیت   ISO9001، سیستم مدیریت زیست محیطی   ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (شغلی) ISO45001  توسط شرکت مرزبان کیفیت و به نمایندگی شرکت ایتالیایی IMQ  تمدید شد.

لازم به ذکر است ممیزی صدورگواهینامه‌ها شامل بررسی طراحی و اجرای مستندات سیستم مدیریت یکپارچه و تهیه گزارش ممیزی از وضعیت سازمان است که هرسال یک بار در طول زمان اعتبار گواهینامه‌های ایزو سیستم مدیریت سازمان‌ها مورد ممیزی مراقبتی قرار خواهد گرفت.
ممیزی مراقبتی شامل ارزیابی مستندات تغییر یافته سیستم مدیریت، برنامه ریزی و انجام ممیزی، بانضمام تهیه گزارش ممیزی و برقرار ماندن ثبت گواهینامه می باشد .

شرکت نگهداشت کاران با تکیه بر توان و تجربه و تخصص نیروها و مدیریت خود توانسته گواهینامه‌های مذکور را دریافت نماید.