3 انتصاب جدید در  شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران

 

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران؛ آقای دکتر حسین عباس زاده، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در تاریخ 9 بهمن، طی احکام جداگانه‌ای سرپرست امور منابع انسانی و پشتیبانی، سرپرست امور مالی ، و سرپرست برنامه ریزی و توسعه سازمان شرکت را منصوب کردند. 

 بنابر این انتصابات، آقای ابولفضل حسینی به‌عنوان سرپرست امور منابع انسانی و پشتیبانی معرفی شدند.

در حکم دیگری آقای محمدرضا رحمن پور در سمت سرپرست امور مالی شرکت انتخاب شدند.

همچنین دکتر عباس‌زاده، آقای جواد سپهرم را به عنوان سرپرست برنامه ریزی و توسعه سازمانی شرکت منصوب کردند.