بزرگترین تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی آبادان توسط پرسنل فنی مهندسی نگهداشت کاران انجام شد

اورهال پتروشیمی آبادان

بزرگترین تعمیرات اساسی مجتمع شركت پتروشیمی آبادان توسط پرسنل شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در گرمای هوای طاقت فرسای آبادان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گزاری صنایع پتروشیمی، تاپیکو و شستا، این تعمیرات اساسی که از روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه آغاز شد و کلیه فرایند آن با استفاده از دانش و توان متخصصین داخلی و همکاری تیم‌های تعمیرات، بهره‌برداری، بازرسی فنی، برنامه ریزی، ایمنی، خدمات پشتیبانی، بازرگانی، انبار و عملیات کالا، حراست، کارگاه مرکزی انجام گردید.