روز چهارم اورهال پتروشیمی فن آوران

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران ،از شرکت‌های تابعه تاپیکو و شستا، چهارمین روز اورهال واحدهای اسید استیک و منوکسید کربن پتروشیمی فن آوران در حالی پایان یافت که تمامی اهداف از پیش تعیین شده در د واحد برنامه‌ریزی محقق شد.

این دوره تعمیرات اساسی در دو شیفت 12 ساعته با 160 نفر شب کار و 320 نفر روز کار انجام می‌شود. این دوره تا کنون بدون هیچ حادثه ای  انجام شده است و این از دستاوردهای اصلی برگزاری دوره های آموزشی HSE و ایمنی بود که قبل از انجام اورهال واحدهای اسید استیک و منوکسید کربن پتروشیمی فن‌آوران انجام شده بود.

شایان ذکر است که تعمیرات اساسی این دو واحد به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت .