تعمیرات اساسی پتروشیمی فن‌آوران آغاز شد

با شروع دوره آموزش ایمنی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، اورهال واحدهای اسید استیک و منوکسید کربن پتروشیمی فن‌آوران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران ،از شرکت‌های تابعه تاپیکو و شستا، دوره های آموزشی HSE و ایمنی جهت انجام اورهال واحدهای اسید استیک و منوکسید کربن پتروشیمی فن‌آوران آغاز شد.
شایان ذکر است که تعمیرات اساسی این واحدها که دو هفته طول خواهد کشید از روز یکشنبه سی و یک اردیبهشت‌ماه با حدود 430 نفر پرسنل ثابت و روزمزد شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در پتروشیمی فن‌آوران آغاز خواهد شد.
در حال حاضر عقد قرارداد جهت تجهیزات و ماشین آلات سنگین انجام شده است و اکیپ‌های مختلف متخصصین انجام کار تعمیرات اساسی آماده استقرار در واحدهای تعیین شده هستند همچنین محموله‌های مختلف ابزار آلات در حال ورود به  کارگاه جهت شروع به عملیات اجرایی تعمیرات اساسی می‌باشد.