جلسات پیش مجمع شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران برگزار شد


در این جلسات مسایل مطرح شده در خصوص گزارش حسابرسی، صورتهای مالی و برنامه‎‌های آینده شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران جلسات پیش مجمع شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در نوبت‌های صبح و عصر روزهای 21، 24 و صبح روز 25 اردیبهشت‌ماه در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
در این جلسات مسایل مطرح شده در خصوص گزارش حسابرسی، صورتهای مالی و برنامه‎‌های آینده شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


شایان ذکر است که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران عصر روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.