ورود شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران به پروژه‌های شرکت توانیر

با برنده شدن در مناقصه خدمات فنی و غیر فنی نیروگاه طرشت، شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران برای اولین بار در طول سالهای فعالیتش به پروژه‌های شرکت توانیر وارد شد

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، این شرکت در ادامه سیاست ورود به بازارهای جدید برای اولین بار در طول فعالیت 28 ساله‌اش به پروژه های شرکت توانیر ورود کرده است. شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکت‌های تابعه تاپیکو و شستا، در مناقصه خدمات فنی و غیر فنی نیروگاه طرشت برنده شد.

نیروگاه طرشت (شهید فیروزی) و سابقاً معروف به برق آلستوم (تهران، منطقه ۲، در محله طرشت، خیابان ستارخان، تأسیس شهریور ۱۳۳۸)، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع تولید پراکنده (DG) (مصرف برق در محل تولید) با ظرفیت تولید ۵۰ مگاوات است که شامل ۴ واحد بخار، ساخت شرکت آلستوم، در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار است.