افزایش سرمایه پانصد و بیست درصدی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران محقق شد

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو، با استعانت از پروردگار متعال، افزایش سرمایه پانصد و بیست درصدی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران محقق شد.
بر اساس اعلام واحد امور سهام شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، یکی از مهمترین اتفاقات سال ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال رقم خورد و پس از تلاشهای بسیار مدیریت، واحد مالی و امور سهام شرکت، وعده افزایش سرمایه ۵۲۰ درصدی شرکت که در مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده بود، محقق شد.

در راستای تقویت توان شرکت جهت ورود به پروژه‌های جدید و بزرگتر نیاز جدی به افزایش سرمایه احساس می‌شد، با تحقق افزایش سرمایه، زمینه حضور در شرکت در بورس هموار شده است و با بورسی شدن فنی مهندسی نگهداشت‌کاران گام مهمی در توسعه شفافیت و سودآوری هر چه بیشتر شرکت برداشته خواهد شد.