افزایش ۹۵ درصدی سود خالص شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران نسبت به دوره مشابه سال قبل

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌‌گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو، شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ۶۰ درصدی در سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل شد.

از شاخص‌های قابل تامل گزارش نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۹۵ درصدی سود خالص شرکت است. همچنین فروش (درآمدهای عملیاتی)  نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران برای اولین بار در طول سه دهه فعالیت خود،  در مناقصه خدمات فنی و غیر فنی سیمان شمال زیر مجموعه هلدینگ سیدکو برنده شد و به پروژه‌های صنعت سیمان وارد شد.

همچنین شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران برای اولین بار موفق شد با برنده شدن مناقصه خدمات فنی و غیر فنی شرکت تجهیزات و ایمنی راه‌ها وارد پیمانکاران صندوق بازنشستگی کشوری شود.

انجام تعهدات و رضایت کارفرمایان و پرسنل چند هزار نفری تحت پوشش همواره از اصلی ترین برنامه های شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در طول سال‌های فعالیت موثرش بوده است.

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران  با حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل ثابت فعال در پروژه ها در طول سال‌های فعالیت خود تاکنون هیچگونه بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی و سایر کسورات احتمالی نداشته و هیچ معوقه‌ی حقوق و پرداخت سایر مزایا برای پرسنل چند هزار نفری خود ندارد.

شایان ذکر است شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران تا سال ۱۳۹۸ هیچگونه بدهی بابت مالیات عملکرد، حقوق و ارزش افزوده ندارد و سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز هنوز رسیدگی نشده است این در حالیست‌که شرکت بابت مالیات سنوات سال ۹۴ و قبل از آن که کارفرمایان از صورت وضعیت‌ها کسر می‌کرده‌اند مبلغ ۱۶۵۵۹ میلیون ریال از اداره  دارایی طلب دارد.