روز صنعت پتروشیمی را به خانواده صنعت پتروشیمی تبریک می‌گوییم

هشتم دی ماه در تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت گردیده تا گوشه ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه نماید که در توسعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین نقشی ماندگار داشته اند.

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی را به خانواده صنعت پتروشیمی تبریک می‌گویید

مقام معظم رهبری سال 1400 را به نام  تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری نمودند. این امر نشانه دوراندیشی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی با هدف‌گذاری پشتیبانی و رفع موانع می‌باشد زیرا صنعت پتروشیمی از جمله بارزترین مصادیق شکوفایی تولید ملی در کشور است.

پتروشیمی صنعت با حدود شصت سال سابقه درکشورمان بی شک نقش مهمی در توسعه دیگر صنایع ایفا کرده است.
این صنعت یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد

تکمیل زنجیره های تولید در این صنعت مهم علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت می تواند افزایش اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی را در راستای اقتصاد مقاومتی به دنبال داشته باشد .
موج تحولاتی که در نیم قرن اخیر صنعت پتروشیمی کشور به‌وجود آمد به‌ همراه تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی افزون بر کاهش خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده مضاعف اقتصادی و ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی پایداری را به وجود آورده و مصداق علمی و عملی تبلور «توسعه پایدار» در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.

بار دیگر این روز را به همه مدیران، کارکنان و زحمت کشان این عرصه تبریک عرض می کنیم و امیدواریم شاهد شاهد توسعه چشمگیر صنعت پتروشیمی با ابعاد و استانداردهای بین‌المللی باشیم