شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران آزمون استخدامی جهت مجتمع پتروشیمی خراسان را برگزار نمود

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران جهت تکمیل کادر فنی و اداری مجتمع پتروشیمی خراسان، آزمون استخدامی صرفا از میان داوطلبین مرد و بومی استان خراسان شمالی برگزار نمود.


به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکت‌های تابعه شستا و هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، منتخبین این دوره  باید پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و عملی در مصاحبه عمومی، تخصصی و روان شناختی، معاینات پزشکی و گزینش شرکت کنند .

شایان ذکر است که با منتخبین نهایی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی بصورت قرارداد مدت موقت قرارداد منعقد خواهد شد.

در حال حاضر شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران  با حدود 2000 نفر پرسنل ثابت فعال در پروژه ها در طول سال‌های فعالیت خود هیچگونه بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی و سایر کسورات احتمالی نداشته و هیچ معوقه‌ی حقوق و پرداخت سایر مزایا برای پرسنل چند هزار نفری خود ندارد

شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالي تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداري در ليست بنگاههاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت. اين مجتمع با بهره‌گيري از آخرين متدهاي علمي و تكنولوژيك و با تركيبي از نيروي انسانـي جوان، متخصص و كارآمد از نخستين روزهاي بهره‌برداري نيل به اصل خودكفايي را به عنوان هدف غايي در امـر توليد سرلوحـه كار خود قرار داد. پايبندي به اين تفكر و دستيابي به ايده‌آل‌هاي آن، بويژه در سال‌هاي اخير از مجتمع پتروشيمي خراسان چهره‌اي مقبول و مطرح در سطوح ملي و فرا ملي ترسيم نموده است.