اورهال پتروشیمی مهر آغاز شد

براساس برنامه زمان‌بندی‌شده عملیات اورهال پتروشیمی مهر که از هجدهم  آذر ماه آغاز شده  است، به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، اورهال پتروشیمی مهر از تاریخ ۱۸/۹/۱۴۰۰ به صورت شبانه روزی و با تعداد 285 نفر آغاز گردیده‌است.

اهم کارهای اورهال در حاضر برنامه زمان‌بندی اولیه عبارتند از:

۱- باز کردن و تمیزکاری و بستن و انجام تست‌های مربوط به بست مبدل‌ها

۲- باز کردن PSV های اعلامی از طرف برنامه‌ریزی و تعمیرات و بهره‌برداری و بستن آنها پس از انجام تست‌های مربوطه

۳- انجام کارهای تعمیراتی بر روی درام‌ها و تانک‌ها

۴-انجام دستور کارهای پایپینگ و کارهای گرم

۵- انجام کارهای تعمیراتی روی درایر

۶- انجام کارهای تعمیراتی در واحد اکسترودر و تعویض ۵۰۰۰ لیتر روغن مربوط به گیر پمپ

۷- چک لاین‌های مربوط به سیلوهای محصول و رفع گرفتگی و تعویض گسکت‌ها

۸-انجام کارهای تعمیراتی در واحد بسته‌بندی

۹- تهیه برنامه جهت انجام کلیه کارهای اورهال توسط واحد برنامه‌ریزی و چک کردن میزان پیشرفت کاری و کنترل فعالیت‌های روزانه در اورهال

۱۰- تهیه و آماده کردن وسیله ایاب و ذهاب و خوابگاه جهت نفرات اورهال و تدارکات مربوط به خوابگاه و سایت توسط واحد خدمات و تدارکات

۱۱- انجام کارهای مربوط به ایمنی و اداری توسط واحدهای مربوطه

در حال حاضر با گذشت 5 روز از شروع عملیات اورهال، تمام کارها طبق برنامه‌ریزی پیش رفته و امید است با همت، توان و تخصص همکاران عزیز شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، اورهال این مجتمع در زمان مقرر با موفقیت به پایان برسد.