سود پرداختی فنی مهندسی نگهداشت کاران ۸۴ درصد افزایش یافت

افزایش سرمایه

به گزارش روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران ، از شرکت‌های تابعه شستا و هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شرکت، میزان بازدهی حقوق صاحبان سهام نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه بخشی از برنامه شرکت در راستای ساماندهی به فعالیت‌ها، شفافیت و کارآمد‌سازی است  از همین‌رو مدتی است که برنامه بورسی شدن فنی مهندسی نگهداشت‌کاران در دستور کار قرار گرفته است.

رشد میزان بازدهی حقوق صاحبان سهام و سود خالص می‌تواند تاثیر بسزایی در اعتماد سازی برای سهامداران و در نتیجه تسهیل مسیر بورسی شدن شرکت بگذارد.

از شاخص های قابل تامل گزارش شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۳۷ درصدی سود خالص شرکت است. همچنین EPS (سود هر سهم) نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۴ درصد افزایش داشته است.

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌‌گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو، برای اولین بار در طول سه دهه فعالیت خود،  در مناقصه خدمات فنی و غیر فنی سیمان شمال زیر مجموعه هلدینگ سیدکو برنده شد و به پروژه‌های صنعت سیمان وارد شد.

با توجه به اینکه شرکت در آستانه جهش بی‌سابقه و فعال‌سازی توسعه بازار است، نیاز جدی به افزایش سرمایه در جهت تقویت توان شرکت برای ورود به پروژه‌های بزرگتر احساس می‌شد که با تصویب افزایش سرمایه شش برابری  در مصوبه اخیر مجمع عمومی فوق العاده شرکت گام بلندی برای دستیابی به این هدف برداشته شد.

اکنون افزایش شش برابری سرمایه شرکت در مراحل پایانی اداری است و به زودی به اجرایی می‌شود.