آگهی فراخوان عمومی مناقصه ماشین آلات سبک و سنگین

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 284 مورخ 24/05/1400 هیئت‌مدیره ،اجاره ماشین آلات سبک و سنگین جهت پتروشیمی فن آوران ، واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را با توجه به موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

1- موضوع مناقصه : اجاره ماشین آلات سبک و سنگین جهت پروژه پتروشیمی فن آوران واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

2- نوع مناقصه : عمومی –  یک‌ مرحله‌ای

3- نحوه دریافت اسناد : کلیه مراحل دریافت اسناد مناقصه از مرحله درخواست تا ارسال اسناد مناقصه تنها از طریق ایمیل به آدرس karan_co1994@yahoo.com انجام می‌پذیرد.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت فنی مهندسی نگهداشت‌کاران به آدرس : تهران – پل کریمخان – خ. سنایی – نبش کوچه سوم – پ . یک – تلفن تماس : 5-02188325761 داخلی 122 و 104

5- مجوز فعالیت شرکت کنندگان در مناقصه : دارا بودن گواهینامه صلاحیت در کارهای خدماتی ، پشتیبانی یا فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی و بهداشت که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

6- نحوه  دریافت اسناد : ارسال درخواست و فیش واریزی از سوی متقاضی (به صورت ایمیل) از روز سه شنبه مورخ 02/06/1400 تا روز چهارشنبه مورخ 03/06/1400 هر روزه از ساعت 08:30 تا 14:30 به جز روزهای پنج‌شنبه و ایام تعطیل.

1-6 در صورت مشاهده هر گونه ابهام در اسناد مناقصه ، شرکت کنندگان جهت پرسش و پاسخ می‌توانند با واحد امور قراردادهای شرکت فنی مهندسی نگهداشت‌کاران تماس بگیرند. 

7- نحوه تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه از سوی شرکت کنندگان :

 1-7 اسناد مناقصه پس از تکمیل و مهر و امضای مجاز و تعهدآور ، می‌بایست به ‌صورت فیزیکی و لاک و مهر شده ، حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 10/06/1400 به واحد کمیسیون معاملات شرکت فنی مهندسی  نگهداشت کاران تحویل گردد.

2-7 هزینه خرید اسناد مناقصه برابر با 2.000.000 ( دو میلیون ریال) بوده و می‌بایست به حساب شماره 98534156 به نام شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران واریز گردیده و فیش آن طبق توضیحات بند 6 برای مناقصه گزار ایمیل گردد.

هیات مدیره شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران