روز خبرنگار بر طلایه‌داران آگاهی بخشی جامعه مبارک

جان نباشد جز خبر در آزمون

هرکه را افزون خبر، جانش فزون

خبرنگاران طلایه داران قلم و اندیشه در لحظات و صحنه ‌های سرنوشت سازند، آنان منادیان معرفت و راویان حقیقت اند. از آنجا که شفافیت یکی از ارکان اصلی شستا است اصحاب رسانه در این راه؛ همراه همیشگی و جدائی ناپذیر این مجموعه هستند، تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی با انتشار صحیح و سریع خبرهای شستا در رشد و بالندگی آن تاثیر بسزایی دارند. بر کسی پوشیده نیست که رسانه ها می توانند یکی از مهمترین مبلغان فرهنگ سازی باشند.

اکنون باید به نقش رسانه بیش از هر دوره ای توجه کرد زیرا در سال های اخیر شستا توجه ویژه ای به فرهنگ سازی و آموزش داشته و بی شک همکاری و همیاری خبرنگاران با آن می تواند نقشی موثر و ویژه در زمینه شناسایی این بنگاه اقتصادی به جامعه داشته باشد.

روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، ضمن سپاس و قدردانی از خبرنگاران که چراغ فروزان مسیر تعالی شرکت هستند، این روز را به اعضای رسانه ای خانواده شستا تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را برای آنان از خداوند منان خواستار است.