تامین ۸۰ درصد ارز سامانه نیما توسط پتروشیمی ها

تا قبل از ضرب‌الاجل رئیس جمهور ۸۰ درصد ارز سامانه نیما توسط پتروشیمی‌ها تامین شده است
بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه نیما، بیش از ۷۰ درصد ارز این سامانه مربوط به ارز پتروشیمی هاست و پیش از ضرب الاجل رئیس جمهمور در نیمه شهریور ماه ۹۷ بیش از ۸۰ درصد ارز این سامانه توسط پتروشیمی ها تأمین شده است.

بر اساس این گزارش همچنین پتروشیمی ها تمام ارز خود (یورو) را در تمام زمان با قیمت ۹ هزار تومان فروخته اند.