آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو به منظور شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه از کلیه سهامداران خود برای حضور در این جلسه دعوت بعمل آورد. متن آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به این شرح است.

بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران (سهامی خاص) دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 22/02/1400 در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی واقع در تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی،خیابان شهید امیرجهانبخش (سوم)  پلاک 14 تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره،حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/1399.

2- بررسی وتصویب ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399.

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس برای سال مالی منتهی به 29/12/1400.

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

5- انتخاب اعضاء هیأت مدیره .

6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.                                                                 

  هیات مدیره شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران