میلاد دختر نبوت، همسر ولایت، مادر امامت، مبارک باد

میلاد حضرت فاطمه (س)

روابط عمومی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران، سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر

قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان را بر همه زنان و مردان رهرو راه حق تبریک میگوییم.

امید است در سایه الطاف نورانی بانوی کوثر خیر دنیا و آخرت نصیب همه آزادگان جهان شود.