۸ دیماه روز صنعت پتروشیمی را تبریک می گوییم

۸ دیماه روز صنعت پتروشیمی را به خانواده صنعت پتروشیمی تبریک می گوییم

شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران، ۸ دیماه روز صنعت پتروشیمی را به خانواده صنعت پتروشیمی تبریک می گوید.

هشتم دی که به نام روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شده فرصت مغتنمی است تا از تلاش خستگی ناپذیر و مشارکت تمامی کارکنان شریف و صدیق صمیمانه تشکر و قدردانی کرده و یاد و خاطره شهیدان غرورآفرین ایران اسلامی و به ویژه شهدای سرافراز صنعت پتروشیمی را گرامی بداریم.

صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید وموتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد.