گواهینامه‌های ایزو نگهداشت کاران تمدید شد

ایزو

 به گزارش روابط عمومی شرکت نگهداشت کاران از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه‌گزاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو، مرحله دوم ممیزی مراقبتی گواهینامه‌های ایزو 9001، 14001 و OHSAS 18001 روز چهارشنبه بیست و ششم آذر در محل شرکت به صورت آنلاین برگزار شد و در پایان این گواهینامه ها به مدت یکسال تمدید شدند.

بررسی ممیزی این گواهینامه ها توسط شرکت مرزبان کیفیت و به نمایندگی شرکت ایتالیایی IMQ صورت پذیرفت.

هرسال یک بار در طول زمان اعتبار گواهینامه‌های ایزو سیستم مدیریت سازمانها مورد ممیزی مراقبتی قرار خواهد گرفت.
ممیزی مراقبتی شامل ارزیابی مستندات تغییر یافته سیستم مدیریت، برنامه ریزی و انجام ممیزی، بانضمام تهیه گزارش ممیزی و برقرار ماندن ثبت گواهینامه می باشد .

شرکت نگهداشت کاران با تکیه بر توان و تجربه و تخصص نیروها و مدیریت خود توانسته گواهینامه های مهمی نظیر ایزو 9001،14001،18001،34000، HSE-MS، 10002، 14224، 31000، 21500، 30401، 29993، 29001 و 10006 را اخذ کند و کماکان در مسیر بهبود و توسعه سیستمها و روشهای خود گام بردارد.