عملیات بتن ریزی مگر نیروگاه گرمسار آغاز شد

عملیات بتن ریزی مگر نیروگاه گرمسار آغاز شد
عملیات بتن ریزی مگر نیروگاه گرمسار آغاز شد

شرکت افق تامین انرژی پارس زیر مجموعه هلدینگ شستا پروژه اجرای فونداسیون سالن مولد، ترنچ‌ها و کف سازی نیروگاه گرمسار را به  شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی واگذار کرد. مدت انجام این پروژه دو ماه پیشبینی شده است که از روز پنجشنبه گذشته 16 مردادماه با بتن ریزی مگر نیروگاه گرمسار وارد فاز اجرایی شده است.

با توجه به تاکید دکتر رضوانی‌فر مدیرعامل شستا در مورد بورسی شدن شرکت‌های تابعه در راستای ساماندهی به فعالیت‌ها، شفافیت و کارآمد‌سازی، انجام این قبیل پروژه‌ها می‌تواند توان شرکت را در تسریع این فرایند افزایش دهد.

عملیات بتن ریزی مگر نیروگاه گرمسار آغاز شد
عملیات بتن ریزی مگر نیروگاه گرمسار آغاز شد

نگهداشت کاران با استفاده از توان و تجربه خود گام‌های نخست را در ورود به بازارهای «فنی و مهندسی»، «آموزش و بهسازی نیروی انسانی»، «بهینه‌سازی ساختار سازمانی»، «افزایش سرمایه»و «مدیریت دعاوی و ضرر و زیان پروژه‌ها» با قدرت برداشته است.