برگزاری اولین دوره برنامه آموزشی “نگهداشت‌کاران”

اولین برنامه آموزشی درون سازمانی این شرکت، با عنوان " پیاده سازی مدیریت دانش " در پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی شیمی بافت

شرکت نگهداشت کاران بر این باور است اجراي طرحهای آموزشی ضمن خدمت و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا کارکنان بتوانند متناسب با نیازمندیهای سازماني ، فعالیتهای خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند و این امر براي بهبود سطوح شايستگي و عملكرد سازماني کارکنان و همچنین افزایش کیفیت خدمات ارایه شده به کارفرمایان محترم، ضروریست .
از آنجا که منابع انسانی توانمند، یکی از مهم ترین و ارزشمند ترین دارایی‌های شرکت نگهداشت کاران می باشد و این شرکت تمامی طرح‌های توسعه خود را با اتکا به این سرمایه عظیم آغاز نموده است بر همین اساس برنامه‌های آموزشی خود را به صورت حضوری و وبینار در سراسر پروژه‌ها آغاز نموده است .


در همین راستا اولین برنامه آموزشی درون سازمانی این شرکت، با عنوان ” پیاده سازی مدیریت دانش ” در پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی شیمی بافت برگزار گردید .


لازم به ذکر است آموزش‌های تخصصی کارکنان بر حسب شرح مشاغل، دوره های آموزشی رفتار سازمانی ومدیریتی، دوره های انگیزشی و همچنین دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت از جمله برنامه های آموزشی شرکت می باشد .