رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات

پرسنل  و سهامداران گرامی

با سلام و ادب

احتراما باستحضار میرساند در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و الزامات فرآیندهای ارزیابی رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتریان خواهشمند است   شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را  به آدرس الکترونیکی crm@karan-co.ir ارسال فرمایید.

با تشکر-روابط عمومی شرکت نگهداشت کاران