شرکت نگهداشت کاران به منظور انجام پروژه­ های تعمیراتی ساختمانی، نصب مکانیکی، راه ­­اندازی واحدهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تأمین و تربیت نیروهای متخصص با مشارکت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و با بهره­ گیری از متخصصین و کارشناسان مجرب صنایع نفت در تاریخ 1373/11/16به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳ و با شماره ثبت ۱۱۱۰۴۷ تشکیل شده و فعالیت خویش را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است و با توجه به کاربرد فنی و بهره­ گیری از آخرین تکنولوژی روز صنایع و مساعدت و همکاری سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت با رعایت آخرین استانداردهای بین­ المللی و تأسیس در اجرا و انجام پروژه­ های مختلف فعالیت مستمر داشته است.

در ضمن شرکت نگهداشت کاران دارای تأیید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۳۸۳۲۶ت مورخ 1381/09/05 هیأت محترم وزیران می ­باشد.

تبدیل شدن به یکی از معتبرترین پیمانکاران عمومی در اجرای پروژه‌های تعمیراتی ساختمانی، نصب مکانیکی، راه­ اندازی واحدهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تأمین و تربیت نیروهای متخصص با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز صنایع و مساعدت و همکاری سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت با رعایت آخرین استانداردهای بین­ المللی جزو چشم­ انداز و اهداف غایی شرکت نگهداشت کاران می­ باشد.