خدمات فنی و مهندسی

 
 انجام تعميرات اساسی و موردی صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع و ايجاد و اداره کارگاه¬های لازم جهت فعاليت¬های مذکور
 ايجاد، توسعه، راه¬اندازی، اداره، مشاوره، اجرای طرح¬ها و واحدهای توليدی در بخش¬های مختلف صنايع شيميائی و پتروشيمي و صنعت و موارد مشابه
 مدیریت اجرای پروژه های صنعتی
 خريد، واردکردن و ساخت ماشين آلات، تجهيزات و لوازم يدکی
 انجام هرگونه فعاليت بازرگانی و توليدی و مشارکت با اشخاص حقيقی وحقوقی
 سرمايه گذاری در ارتباط با موضوعات فوق
 خريد و فروش دانش فنی و اخذ نمايندگی از داخل و خارج کشور
 تربيت و تأمين نيروهای متخصص موردنياز صنايع
 انجام امور پشتيبانی و خدماتی از قبيل: تعمير و نگهداری، خدمات اداری، فضای سبز و امور تأسيساتی و امور حراست مجتمع¬ها

1-1- خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه توسط شرکت در 5 بخش کلی قابل تقسیم است که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد.
1-1-1- مکانیک، ماشینری و ماشین¬آلات حساس
- نصب، راه اندازي و انجام تعميرات دوره¬اي، پيشگيرانه و اساسي ماشين آلات دوار مانند كمپرسورها، توربين¬ها، پمپ¬ها و ساير دستگاه¬ها
- انجام تعميرات و نصب دستگاه¬ها و تاسيسات ثابت مكانيكي و لوله¬كشي صنعتي
- عايقكاري سرد و گرم
- ساخت و نصب مخازن و سازه¬هاي فلزي
- تعميرات ماشين آلات سبك و سنگين
- ساخت، تعمير، ترميم و بازسازي قطعات يدكي
- تعمير و تنظيم كليه شيرهاي صنعتي
- بالانس روتورهاي سبك و سنگين دستگاه¬هاي دوار كارخانجات صنعتي
- لرزه¬نگاري و آناليز ارتعاشات سيستم¬هاي دوار كارخانجات صنعتي

1-1-2- ابزار دقیق، الکترونیک و کنترل
- اجراي پروژه¬هاي اتوماسيون، سيستم¬هاي ارتباطي و مخابراتي كارخانجات صنعتي
- نصب، راه¬اندازي، انجام تعميرات و كاليبراسيون ادوات و سيستم¬هاي ابزار دقيق شامل انواع كنترلرهاي فلو، فشار، درجه حرارت، سطح الكترونيكي و پنيوماتيكي، انواع شيرهاي كنترل، سوئيچ¬ها و غيره
- نصب، راه¬اندازي، تعمير و نگهداري سيستم¬هاي كنترل از قبيل انواع DCS و PLC
- بازسازي، نوسازي و بهينه¬سازي سيستم¬هاي كنترلي كارخانجات
- عيب¬يابي و تعميرات مدارات كنترل خطوط توليد و ماشين آلات الكترونيكي پنيوماتيكي و هيدروليكي كارخانجات صنعتي
- ارائه خدمات مربوط به كاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق كارخانجات توسط دستگاه¬هاي سنجش استاندارد همراه با ارائه تأييديه معتبر
- تعمير و نگهداري آناليزرها

1-1-3- برق - نصب، راه¬اندازي تعمير و نگهداري سيستم¬هاي برقي كارخانجات و تاسيسات صنعتي از قبيل:
• تابلوهاي برقي صنعتي
• سيستم¬هاي برقي، تهويه مطبوع، تاسيسات ابنيه و كارخانجات
• تجهيزات اعلام و اطفاي حريق: PAGING و مخابراتي ساختمان¬ها و كارخانجات
• سيستم برق قطع نشدني (UPS) و باطري خانه ها
• ژنراتورهاي توربيني، گازي و ديزلي شامل كليه سيستم¬هاي كنترلي، حفاظتي اندازه¬گيري و MONITORING الكترو موتورهاي فشار ضعيف و فشار قوي
• پست¬هاي برق فشارضعيف و فشار قوي و مراكز كنترل موتورهاي كارخانجات
• انجام تست¬ها، تنظيمات رله¬ها و سيستم¬هاي حفاظتي تجهيزات و ادوات برقي كارخانجات

1-1-4- برنامه ریزی و کنترل پروژه
- برنامه¬ريزي و كنترل اجراي پروژه¬هاي صنعتي كارخانجات و تهيه برنامه زمانبندي تعميرات اساسي، روزمره، اضطراري و پيشگيري كارخانجات
- برآورد اجناس مورد نياز پروژه¬هاي صنعتي و كنترل مصارف
- به حداقل رساندن تعميرات اضطراري و زمان توقف دستگاه¬ها و ماشين¬آلات با استفاده از برنامه¬ريزي تعميرات پيشگيرانه و دوره¬اي

1-1-5- ساختمان
- اجرا و نظارت پروژه¬هاي ساختماني، سدسازي، پل¬¬سازي و انتقال آب
- انجام تعميرات ساختماني كارخانجات صنعتي